Výpravy začnú 10.3 2014 a 11.3 2014

Chcete si ponechať svoju postavu?---> Čistka---> TU

Bohovia

16. října 2013 v 15:24 | Kath, Ramon
Prečítajte si profily jednotlivých bohov. Sú tam vypísané ich atribúty, symboli a schopnosti ich polobožských potomkov. V zátvorke sú napísané ich rímske obdoby


Hermés: (Merkúr)
O bohovi - Je ochráncem cest a poutníků, ale i zlodějíčků, bohem obchodu, lsti a podvodu a v neposlední řadě poslem bohů.
Symbolika u Herma - Jeho posvátným zvířetem jsou hadi. Typickými symboly jsou pro něj okřídlené sandály a berla Caduceus s dvěma mluvícími zlatými hádky.
Schopnosti dětí - Jeho potomci nemají žádné zvláštní schopnosti. Prouze vynikají nad ostatními svou lstivostí a uměním vždy se nějak vykroutit z problémů a najít únikovou cestu z pastí bezvýchodných situací.
Áres (Mars)
O Bohovi - Je to bůh zuřivé války, válečného běsnění a krvavých bojů.
Symbolika u Aréa - Jeho posvátným zvířetem je divočák. Typickým symbolem je pro něj meč a štít.
Schopnosti dětí - Jeho potomci ovládají mrtvé bojovníky, kteří umřeli ve válce a stáli na straně poražených (Nikdy neodešli do Hádovy říše proto jsou pod velením Arése.). Jeho potomci jsou fyzicky silnější než ostatní polobohové i lidé.
Demetra (Ceres)
O Démétér - Je to bohyně plodnosti, úrody, obilí a ročních období.
Symbolika: Nemá žádné posvátné zvíře. Naopak jejími posvátnými jsou obilniny. Jejími symboly jsou pšeničný nebo obilný snop, pluh, srp.
Schopnosti dětí: Její děti dokáží nechat rychleji dozrát úrodu a bývají to vegetariáni. Dokáží nechat narůst jakoukoliv rostlinu.
Apollón (Apollo)
O Apollónovy: Je to bůh který má moc nad morem, světlem, sluncem, uzdravením, uměním, lukostřelbou, věštbami a proroctvími, kolonisty, tancem, rozumem a taktéž je to ochránce stád.
Symbolika: Jeho posvátnými zvířaty jsou labutě, vlci a delfíni. Naopak jeho posvátnou rostlinou je vavřín. Jeho posvátnými symboly jsou luk a šípy, vavřínový věnec, citera a lyra.
Schopnosti detí: Jeho potomci jsou ve všech polobohů nejlepšími léčiteli (ovšem nemají schopnost léčit dotykem), jsou obdaření nadáním pro hudbu ve všech formách a jsou výborní lukostřelbu
Poseidón (Neptún)
O Poseidonovy: Je to vládce oceánů a bohem moří a celkově vodního živlu. Je také nazýván zemětřasem.
Symbolika: Jeho posvátnými zvířaty jsou býci a koně. Jeho jediným posvátným symbolem je trojzubec.
Schopnosti detí: Jeho děti umějí dýchat pod vodou a voda je nikdy nezmáčí (vždy zůstanou suší, pokud si tedy nebudou výslovně přát být mokří), dokáží mluvit s koňmi (případně pegasy, hypokampy atd.), voda jim dodává sílu a ve vodě také dokáží zregenerovat své vlastní zranění (pouze své vlastní!). Umějí ovládat jakoukoliv vodu, i tu podzemní a dokonce jí i vytvořit (za cenu bezvědomí na několik hodin), dokáží vyvolat mohutné zemětřesení.
Héra (Juno)
O Hére: Je to vládkyně nebes, manželka Dia. Je to bohyně manželství, zrození a věrnosti.
Symbolika: Jejími posvátnými zvířaty jsou pávi, kukačky, krávy a jeřábi. Posvátnou rostlinou je pro ní granátové jablko. Posvátnými symboly jsou pro ni obětní miska a žezlo.
Schopnosti detí: Děti má jen velice vzácně, jelikož si velice potrpí na věrnost a je extrémně žárlivá. Její děti umí měnit podobu a vzácně vidí do blízké budoucnosti. Dokáže ovládat bouřky, blesky a mlhu.
Zeus (Jupiter)
O Diovy: Je to vládce nebes a nejvyšší z bohů. Jeho manželkou je Héra.
Symbolika - Jeho posvátným zvířetem je orel. Jeho typickým symbolem je blesk.
Schopnosti detí: Jeho potomci jsou obdařeni schopností ovládat elektřinu (blesky) a létat ve vzduchu (Neomezeně na výšce nebo délce letu.)
Artemis (Diana)
O Artemide: Je to panenská bohyně lovu a měsíčního svitu. Je to ochránkyně lesů a divoké zvěře.
Symbolika: Jejím posvátným zvířetem je jelen. Posvátným symbolem je naopak luk a šípy.
Schopnosti detí: Artemis nemá žádné potomky protože je to panenská bohyně. Má ale takzvané Strážkyně (Lovkyně), které jsou její družinou a doprovází jí na lovech nestvůr. Strážkyně jsou nesmrtelné a navždy mladé. Lovkyně se nesmí nikdy zamilovat a musí navždy zůstat pannou jinak jí Artemis potrestá.
Dionysus photo Dionysus_by_DreamlessxPassion.jpg
Dionýzos (Bakcus)
O Dionýzovy: Je to bůh vína, nespoutaného veselí, úrody a plodnosti.
Symbolika: Jeho posvátnými zvířaty velké kočkovité šelmy jako například tygři, lvi, jaguáři atd. Posvátnou rostlinou je břečťan a hroznové víno. Nemá žádné posvátné symboly.
Schopnosti detí: Jeho potomci dokáží přimět rostliny rychleji růst a nikdy se nedokáží opít.
Hádes (Pluto)
O Hádovy: Je to vládce podsvětí a bůh mrtvých a bohatství.
Symbolika: Jeho posvátným zvířetem je černá ovce a kerberos. Mezi jeho posvátné rostliny patří cypřiš a narcis.
Schopnosti detí: Jeho děti dokáží povolat mrtvé aby za ně bojovali, uměli komunikovat a vidět duše mrtvých lidí. Taktéž dokáží cestovat stíny a vycítit přítomnost drahých kovů, drahokamů a polodrahokamů.
Hephaestus photo Hephaestus-2.jpg
Hefaistos (Vulkán)
O Hefaistovy: Je to bůh ohně a kovářství. Také je to božský kovář.
Symbolika: Nemá žádné posvátné zvíře. Jeho posvátnými symboly jsou kovářské kladivo, kovadlina a pár kleští.
Schopnosti detí: Jeho potomci dokáží ovládat oheň a jsou kovářsky zruční. Dokáží vyrábět božské zbraně stejně dobře jako velice důmyslné stroje.
Athéna (Minerva)
O Athéne: Je to panenská bohyně moudrosti, vítězné války a ochránkyni statečnosti, práva, spravedlnosti a umění. Je to patronka tkalců a řemeslníků. (Její děti se rodí spojením její moudrosti a mužského důvtipu.)
Symbolika: Posvátným zvířetem je sova. Jejím posvátným symbolem je zlatá helmice, kopí a štít Aigidu (byla na něm připevněná hlava Medúsy)
Schopnosti detí: Její děti jsou považováni za nejchytřejší polobohy, jsou to zruční v ručních pracích (tkaní, pletení atd.). Mají panickou hrůzu z pavouků, kteří je vždy pronásledují jako pomsta Athéně od Arachne.

(Jeho vlastní podoba není známá, mívá ji nej v okamžicích odpočinku.)
Morfeus (Morpheus)
O Morfeovy: Je to bůh snů. Syn boha spánku Hypnose.
Symbolika: Nemá posvátná zvířata ani posvátné symboly.
Schopnosti detí: Jeho děti umí vcházet do snů spících lidí a měnit je podle vlastní vůle. Umí na sebe brát podobu jiných lidí (mění se i jeho hlas a aura.)
Niké (Victoria)
O Niké: Je to okřídlená bohyně vítězství.
Symbolika: Nemá posvátná zvířata. Jejími posvátnými symboly jsou Kithara, Lyra, vítězný věnec, květiny, palmová ratolest, šerpa a džbán s vínem.
Schopnosti detí: Její děti vítězí častěji než ostatní a to jak v bojích tak v různých soutěžích. Není to ale žádným pravidlem. I ona prohrávají, i když prohru těžko nesou.
Hekaté (Hekaté)
O Hekate: Hékaté má tři podoby. Ráno má podobu panny, odpoledne podobu ženy/matky a večer podobu stařeny.
Symbolika: Jejími posvátnými zvířaty jsou černí psi, hadi a černé ovce. Mezi její posvátné symboly patří med, pochodně a obětní dýka.
Schopnosti detí: Její děti ovládají lehké kletby, dokáží manipulovat se stíny kolem sebe a vytvářet si stínové zbraně/štíty (zbraně se rozplynou potom co nepřítele zraní a štíty, když odrazí nepřátelský útok), Hékaté má podobně jako Artemis své ženské následnice, ale nijak se nehoufují ani jí nepomáhají. Hékaté jim přináší štěstí a ochraňuje je před nebezpečím za to že jí uctívají. Kúzla ktoré Hekateine deti ovládajú: Kúzlo ktoré rozvaruje krv, telekinéza, kúzlo ktoré láme kosti, kúzlo na kradnutie nosa, rušenie schopností iných bohov, kúzlo ktoré zaručí že vec ktorú nepriateľ drží v ruke začne páliť a pustí ju na zem


Seléne (Luna)
O Seléne: Je to bohyně a ztělesnění Měsíce
Symbolika: Nemá posvátná zvířata. Jejím posvátným symbolem je srpek měsíce a zářící bílé rouno.
Schopnosti detí: Její děti se nikdy neztratí protože je měsíční světlo vždy dovede tam kam chtějí. Často bývají náměsíčné a mívají stříbřitý nádech pokožky
Eros (Kuppido)
O Erovy: Je to bůh vášnivé lásky, touhy a smyslnosti.
Symbolika: Jeho posvátným zvířetem jsou lvice. Jeho posvátným symbolem luk a toulec se zlatými (lásku přinášejícími) a stříbrnými šípy (přinášející lhostejnost).
Schopnosti detí: Jeho děti nemají žádné výjimečné schopnosti snad kromě své krásy né nepodobné kráse Afroditiných dětí. Jsou často vyhledávanými společníky a jsou to dobří lukostřelci. Vzácně některý z nich dokáže pouhým dotykem u opačného pohlaví vzbudit touhu po nich ale často tato schopnost nefunguje.
Dioné (Dione)
O Dione: Je to bohyně deště a pramenů
Symbolika: Nemá posvátná zvířata ani žádné posvátné symboly
Schopnosti detí: Její děti umí dotykem pročistit mělkou vodu od nečistot a jedů (klidně i vodu v džbánech, sklenicích atd.) a umí vyvolat déšť.
Nyx (Nox)
O Nykte: Je to bohyne noci
Symbolika: Jejím posvátným zvířetem je netopýr. Jejím posvátným symbolem je srpek měsíce a světelná koule z měsíčního světla.
Schopnosti detí: Její děti vidí i v naprosté tmě jako za bílého dne. Umí cestovat stejně jako děti Háda stíny.

(Podobu má vždy takovou, podle toho koho daný člověk nejvíce nesnáší, a chtěl by se mu pomstít.)
Nemesiss (Nemeza)
O Nemeside: Je bohyně spravedlivé odplaty. Dobré lidé obdarovávala a špatné lidi důsledně trestala.
Symbolika: Nemá posvátná zvířata. Jejími posvátnými symboly jsou uzda, míra, meč a bič.
Schopnosti detí: Její děti dokáží rozeznat pravdu od lži a nikdy je nikdo nedokáže obelstít ani chytit do pasti.
Persefona (Flora)
O Persefone: Vládkyně podsvětí, manželka Háda a bohyně Jara.
Symbolika: Nemá žádná posvátná zvířata. Jejím posvátným symbolem je granátové jablko
Schopnosti detí: Potomky má jen velmi vzácně a tajně. Hádés nemá její potomky rád. Její potomci mohou nechat znovu se zazelenat i spáleniště. Rostliny v jejich přítomnosti rostou rychleji.
Hypnos (Somnus)
O Hypnovy: Je to bůh spánku.
Symbolika: Nemá žádná zaslíbená zvířata. Jeho posvátnými symboly byla berla spánku a makovice.
Schopnosti detí: Jeho potomci mohou všechny kolem sebe pouhým dotykem uspat. Navíc spícího člověka mohou přimět aby udělal vše co chce tím, že ovládne jeho myšlenky.
Hestia (Vesta)
O Hestii: Je to panenská bohyně posvátného ohně a rodinného krbu, tiché a svorné domácnosti a ochránkyní pronásledovaných a vyhnaných. (Její děti se rodí ze spojení krve její a mužské při pádu do ohně.)
Symbolika: Jejím zaslíbeným zvířetem je fénix. Jejím posvátným symbolem je oheň.
Schopnosti detí: Její děti jsou většinou tiché a nekonfliktní. Dokáží se velmi dobře skrývat protože se dokáží zneviditelnit a pohybovat se naprosto neslyšně. Dokáží také ovládet jož existující oheň. (Uhasit nebo maximálně zvětšit plameny, žádné sebe vznícení!)
Iris (Iris)
O Iride: Je to bohyně duhy a dešťových mraků a zvěstovatelka zpráv
Symbolika: Nemá žádné zaslíbené zvíře. Jejími symboly jsou duha, džbán s vodou a hlasatelská berla
Schopnosti detí: Její děti sami dokáží posílat zprávy přes vysílání Iris a dokáží přivolat déšť. Také dokáží vytvořit duhu a díky ní se přesunout z jednoho místa na druhé během pár minut
Thanatos (Letos)
O Thanatovy: Je to okřídlený bůh a ztělesnění smrti.
Symbolika: Jeho zaslíbeným zvířetem je havran. Jeho symbolem je zhasnutá nebo zhasínající pochodeň.
Schopnosti detí: Jeho děti dokáží dotykem způsobit bolest a oslabit, né-li snad rovnou zabít svého protivníka. Dokáží si nechat na zádech vyrůst uhlově černá (nebo temně šedá) křídla a létat.
Afrodita (Venuše)
O bohyni: Afrodita je bohyní něžné lásky a krásy.
Symbolika - Jejími posvátnými zvířaty jsou delfíni, holubice, vrabci a vlaštovky. Naopak mezi její posvátné rostliny patří mák, jablko, myrta a růže. Nemá žádné posvátné symboly.
Schopnosti dětí : Její děti jsou ze všech polobohů považováni za nejkrásnější. Její děti dokáží ovládat Čaromluvu (schopnost vždy dostat to co chtějí za použití svého podmanivého hlavu.)
Čisto - rímsky bohovia
(čistorísmky bohovia nemôžu mať za dieťa gréckeho poloboha!)

Asklépios
O Bohovi: Je to boh liečenia.
Symbolika: Jeho posvätnými zvieratami sú hadi. Posvátným symbolem je had obtočený kolem dlouhé kosti.
Schopnosti detí: Jeho potomci mají schopnost léčit a jejich dotek léčení urychluje. Sice ránu hned nezahojí ale její vyléčení urychlí.
Bellona
O Bohyni: Bohyně malých bitev a válek, chaosu a sváru a zmatku. Manželka Marta.
Symbolika: Jejími posvátnými zvířaty jsou divoké kočky a havrani. Jejími posvátnými symboly jsou meč, štít a spirály zmatku.
Schopnosti detí: Stejně jako děti Marta mají fyzickou sílu větší než ostatní polobohové a směle jim s ní konkurují. Nejsou tak aresivní a konfliktní jako děti Marta ale stále mají velmi rádi boj. Mají talent vyvolávat chaos a zmatek který většinou zapříčíní boj.

Potina
O Bohyni: Je to bohyňa deckých nápojov a novorozenců.
Symbolika: Jejími posvátnými zvířaty jsou malá ptáčata.
Schopnosti detí: Jej deti si dokážu vyčarovať nealko nápoje (napr. fanta, cola, džús a pod.)

Hygeia
O Bohyni: Je to bohyňa zdraví, čistoty a jedna z bohyň měsíce.
Symbolika: Jejími posvátnými zvířaty jsou hadi. Jejími posvátnými symboly jsou hadi obmotávající lidské tělo, had pijící z misky a z části roh hojnosti.
Schopnosti detí: Deti Hygei dokážu nechať zmiznúť aj úplne zažratú špinu. Navíc se samy nikdy nedokáží ušpinit.

Bubona
O bohyni: Je to bohyně koní a dobytka.
Symbolika: Jejími posvátnými zvířaty jsou hnědí pegasové s jednorožčím rohem. Jejími posvátnými symboly jsou bič a uzda.
Schopnosti dětí: Její potomci rozumí řeči koní. Je pro je snadné rozpoznávat jednotlivé plemena koní i dobytka, se kterým umí velmi dobře zacházet.

Furrina
O bohyni: Je to bohyně a patronka zlodějů a strážkyně posvátných pramenů.
Symbolika: Posvátným zvířetem je straka a kavka. Posvátným symbolem je mříž a kapka vody.
Schopnosti dětí: Stejně jako děti Merkura jsou to velcí zlodějové, ale velice si váží obyčejné vody a vodních nymf. Dokáží zůstat pod vodou déle než ostatní ale nemohou ve vodě dýchat. To v žádném případě.

Nerio
O bohyni: Je to bohyňa chrabrosti, statočnosti a jedna z bohýň vojny
Symbolika: medzi jej symboly patria ukoristené zbrane. Jej zasväteným zvieraťom je krkavec.
Schopnosti detí: Jej deti necítia strach ani v najvypätejších situáciach a neutekajú zbabelo z bojového poľa. Cítia radosť z vojny a statočne sa postavia akémukoľvek nepriateľovy.

Postverta
O bohyni: Je to bohyňa minulosti, jedna z bohýň pôrodov
Symbolika: stvárňuje sa väčšinou vo fialovom rúchu alebo tóge. Medzi ďalšie symboly patrí koreňová zelenina
Schopnosti detí: Jej deti nemajú nejaké veľké schopnosti, ale malé deti k nim majú lepší vzťah a občas mávajú niečo ako vízie, záblesky z minulosti.

Janus
O bohovy: Je to boh dverí, brán, začiatkov a koncov a rozhodnutí
Symbolika: dvere, dve tváre, zasvätený mu bol mesiac január
Schopnosti detí: deti Janusa dokážu vytipovanú osobu silou mysle prinútiť k opačnému rozhodnutiu aké si pôvodne zaumienili.

Inuus
O bohovy: Boh ochraňujúci domáce zvieratá, jeden z bohov plodnosti
Symbolika: pastierska palica, jeho posvätným zvieraťom je koza
Schopnosti detí: jeho deti síce nedokážu komunikovať zo zvieratami, domáce zvieratá ich poslúchnu na slovo ak im niečo prikážu.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama